Премини към основното съдържание

Въздушни работни платформи

Въздушните работни платформи и оборудването за достъп се използват на различни места, но стават все по-използвани и се регламентират от закона на строителните обекти в нашите градове и в сградите. Тенденцията е към хибридни или изцяло електрически решения. Електромеханичните задвижващи механизми на Ewellix осигуряват енергийно ефективни решения за функции за повдигане и управление, за увеличаване на времето за работа и производителността на въздушните работни платформи без риск от течове. Енергийната рекуперация на функцията за повдигане става лесна.

свързани приложения

Ножичен повдигач с въздушна работна платформа

Въздушните работни платформи и оборудването за достъп се използват на различни места, но стават все ...

прочети повече

(Авто)вишка с въздушна работна платформа

Подемните платформи се използват на различни места, но стават все по-популярни и се изискват от зако...

прочети повече

Имате нужда от
повече информация?
Попитайте нашите експерти.