Правилното лидерство насърчава най-доброто у служителите ни

 

Успехът на Ewellix е резултат от екипна, разнообразна и приобщаваща работна среда. Нашата жизнена култура не е абстрактна или въображаема. Тя се изразява в реално и видимо поведение — споделяне на знания в експертните ни области, предоставяне и изискване на обратна връзка, както и лична отговорност към това да ставаме малко по-добри с всеки следващ ден. Ние вярваме, че можем да бъдем лидер чрез примера си и управленската си култура, основана на прозрачност, висока етика и овластяване. Правилното лидерство насърчава най-доброто у служителите и ни дава възможност да посрещнем всяко предизвикателство с увереност.

Ние сме ангажирани с това да запазим пазарната си лидерска позиция в областта на технологиите за задвижване. С тази цел непрекъснато разработваме нови, иновативни и висококачествени продукти, а проектите ни винаги отчитат индивидуалните нужди на клиентите ни. Тъй като иновативни решения и продукти се създават от хора с талант, уменията и експертизата на нашите служители играят ключова роля за успеха на Ewellix. Нашите 1 200 служители в 15 държави знаят, че техният принос има реално значение.

Искате да разберете какво е да работите в Ewellix? Запознайте се с някои от нашите служители и научете повече за тяхната работа.

 

Търсите просто нова работа или искате да станете част от вълнуващо пътешествие? 

 

X